Odpisy z Rejestru Zastawów


Wybierz rodzaj dokumentu z Rejestru Zastawów:

Zamów odpis z Rejestru Zastawów >>

Odpis aktualny /skrócony /pełny z rejestru zastawów (DW-4) – zawiera aktualne dane o podmiocie i należącego do niego zastawionego przedmiotu pod danym numerem zastawu RZ na dzień uzyskania odpisu. W przypadku gdy zastaw został wykreślony wydawany jest dokument - informacja o dacie wykreślenia zastawu rejestrowego. Zawiera datę i godzinę wydania odpisu.  Zamów >>

Zamów zaświadczenie o wpisie podmiotu jako zastawcy w Rejestrze Zastawów >>

Zaświadczenie o wpisie podmiotu jako zastawcy w rejestrze zastawów (DW-1) - zawiera informację czy podmiot posiada zastawione przedmioty w rejestrze zastawów.  Zawiera datę i godzinę wydania zaświadczenia. Zamów >>

Zamów zaświadczenie o wpisie określonego przedmiotu w Rejestrze Zastawów  >>

Zaświadczenie o wpisie określonego przedmiotu w rejestrze zastawów (DW-2) - zawiera informację o danym przedmiocie zastawionym w rejestrze zastawów np. Samochodu, urządzenia, nieruchomości.  Zawiera datę i godzinę wydania zaświadczenia. Zamów >>

 

Wykaz Sądów Rejonowych prowadzących Rejestr Zastawów:

Sąd Adres wydziału Obszar właściwości - okręgi:
 
Sąd Rejonowy w Białymstoku X Wydział Gospodarczy - Rejestru Zastawów

15-950 Białystok, ul. Mickiewicza 103

tel. (0-85) 66-56-264
fax (0-85) 66-56-310
białostocki
łomżyński
olsztyński
ostrołęcki
suwalski
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku IX Wydział Gospodarczy - Rejestru Zastawów

80-126 Gdańsk, ul. Piekarnicza 10

tel. (0-58) 32 13 657
fax (0-58) 32 13 658
bydgoski
elbląski
gdański
słupski
toruński
włocławski
Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach IX Wydział Gospodarczy - Rejestru Zastawów

40-042 Katowice, ul. Wita Stwosza 31

tel. (0-32) 251-89-57
fax (0-32) 251-87-24
bielsko-bialski
częstochowski
gliwicki
katowicki
Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie VII Wydział Gospodarczy - Rejestru Zastawów

30-966 Kraków, ul. Przy Rondzie 7

tel. (0-12) 619-50-15
fax (0-12) 619-50-17
kielecki
krakowski
nowosądecki
tarnowski
Sąd Rejonowy Lublin – Wschód
w Lublinie z siedzibą w Świdniku

 

VII Wydział Gospodarczy – Rejestru Zastawów

21-040 Świdnik,
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 18


tel. (81) 464-87-74

                464-87-75
                464-87-77

lubelski
radomski
siedlecki
zamojski
Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XV Wydział Gospodarczy - Rejestru Zastawów

90-203 Łódź, ul. Pomorska 37

centrala (42) 66 46 200
obsługa interesantów (42) 66 46 223
kierownik sekretariatu (42) 66 46 220
fax (42) 66 46 229
kaliski
łódzki
piotrkowski
płocki
sieradzki
Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VII Wydział Gospodarczy - Rejestru Zastawów

61-752 Poznań, ul. Grochowe Łąki 6

tel. (0-61) 64 73 730
fax (0-61) 64 73 729
koniński
poznański
zielonogórski
Sąd Rejonowy w Rzeszowie IX Wydział Gospodarczy - Rejestru Zastawów

35-303 Rzeszów ul. gen. J. Kustronia 4

tel. (0-17) 71 52 419
fax. (0-17) 71 52 494
krośnieński
przemyski
rzeszowski
tarnobrzeski
Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie XIV Wydział Gospodarczy - Rejestru Zastawów

70-952 Szczecin, ul. Plac Żołnierza Polskiego 16

tel. (0-91) 460-34-91
fax (0-91) 460-34-91
gorzowski
koszaliński
szczeciński
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie XI Wydział Gospodarczy - Rejestru Zastawów

00-454 Warszawa, ul. Czerniakowska 100

centrala (22) 44 00 300
obsługa interesantów (22) 44 00 673, (22) 44 00 674
kierownik sekretariatu (22) 44 00 571
fax (22) 44 00 573
warszawski
warszawsko-praski
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VII Wydział Gospodarczy - Rejestru Zastawów

50-950 Wrocław, ul. Poznańska 16-20

tel. (0-71) 334-82-82
fax (0-71) 334-82-81
jeleniogórski
legnicki
opolski
świdnicki
wrocławski