Regulamin określa informacje, zasady korzystania oraz uzyskiwania odpisów za pośrednictwem strony www.odpisykrs24.pl

USŁUGA

Usługa świadczona przez Serwis internetowy Odpisykrs24.pl polega na pobraniu odpisu z KRS z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego w imieniu Zamawiającego na podstawie wypełnionego formularza zamówienia na stronie Odpisykrs24.pl. Na podstawie wprowadzonych danych klienta w formularzu zamówienia system generuje wniosek o wydanie odpisu, który dostarczamy do Sądu wydającego odpisy. Uzyskane osobiście prawomocne oryginalne odpisy z Sądu rejestrowego są wysyłane za pośrednictwem firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej (priorytetem) na adres Zamawiającego podany w formularzu zamówienia.

OPŁATY

Za zrealizowane zamówienia pobierana jest opłata zgodnie z cennikiem zawartym na stronie Odpisykrs24.pl, który szczegółowo określa opłaty za usługę, opłaty sądowe oraz koszty przesyłki.

TERMINY

Zamówienia przyjmujemy do godziny 14.00. Odpisy z KRS wysyłane są w dniu złożenia zamówienia lub w następnym dniu roboczym jeśli zamówienie zostanie złożone po godz. 14.00. Odpisy pobierane są na podstawie numeru KRS i weryfikowane na podstawie nazwy firmy. Odpisy są pobierane z rejestru przedsiębiorców lub rejestru stowarzyszeń, w zależności do jakiego rejestru wpisany jest podmiot na dzień pobrania odpisu.

Po uzyskaniu odpisu z sądu i nadaniu przesyłki usługę uznaje się za zrealizowaną.

Firma kurierska zobowiązana jest dostarczyć przesyłkę z odpisami do Zamawiającego następnego dnia roboczego - w 24 godziny po nadaniu przesyłki. Serwis Odpisykrs24.pl nie bierze odpowiedzialności za opóźnienia uzyskania odpisu z powodu awarii  systemu informatycznego sądu wydającego odpis oraz za opóźnienia przez firmę dostarczającą przesyłkę. Serwis Odpisykrs24.pl nie bierze odpowiedzialności za błędne wypełnienie formularza zamówienia na stronie przez Zamawiającego. Odpisy uzyskujemy na podstawie podanych numerów KRS. Scan odpisu na e-mail wykonujemy Gratis tylko jeśli zostanie wybrana przedpłata na konto.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Złożenie zamówienia na stronie www.Odpisykrs24.pl za pomocą formularza zamówienia, równoznaczne jest z zapoznaniem się i przyjęciem postanowień niniejszego regulaminu.